วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สินเชื่อสินบุคคล กู้ง่าย ไม่คิดภาระหนี้

สินเชื่อบุคคล UOB I-CASH

อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

ให้คุณแบ่งชำระสบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน

UOB I-CASH

-ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
-เงื่อนไขการพิจารณาไม่ยุ่งยาก ไม่คิดภาระหนี้ มีโอกาสอนุมัติสูง
***ไม่ติดประวัติ Blacklist
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
-คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

***คุณสมบัติผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

-อายุผู้สมัคร 20-60 ปี
-มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท
***เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน
-ใบเปลี่ยนชื่อ (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ)
-สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
-บัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (หน้าแรก)

เจ้าของกิจการ

-อายุ 20-60 ปี
-เงินหมุนเวียนขั้นต่ำต่อเดือน 200,000 บาท
-มีหนังสือจดทะเบียนขั้นต่ำ 3 ปี
***เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบเปลี่ยนชื่อ (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ)
-สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท
-บัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (หน้าแรก)

สนใจติดต่อ ปรินทรา ( หนึ่ง ) 084-0186237

หรือฝากเบอร์ไว้ที่ E-mail : comarts47@hotmail.com

แล้วจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการนะคะ